Latest Post

Zabiegi wyszczuplające uda Zasady i regulacje dotyczące firmy transportu międzynarodowego

Skanowanie 3D to proces wykorzystujący zasady wizji komputerowej i modelowania 3D do uchwycenia kształtu obiektu. Skanery 3D są wykorzystywane w metrologii do pomiaru obiektów i generowania dokładnych modeli 3D. Pomaga to w zapewnieniu dokładniejszych pomiarów niż tradycyjne metody. Pomaga również w generowaniu cyfrowej repliki obiektu do analizy, która może być wykorzystana do inżynierii odwrotnej lub jako punkt odniesienia dla przyszłego projektu.

Wykorzystanie skanerów 3D  wzrosło w ciągu ostatnich kilku lat, a branże takie jak inżynieria, budownictwo, produkcja i opieka zdrowotna szybko zaadaptowały je na własny grunt. Skanery 3D okazały się użytecznym i opłacalnym narzędziem w metrologii. Technologia ta jest stosowana w przemyśle wytwórczym do kontroli jakości, planowania produkcji i inspekcji. Skanowanie 3D to bezkontaktowa technika pomiarowa, która wykorzystuje zasady triangulacji do uchwycenia kształtu obiektu lub otoczenia. Przechwycone dane można wykorzystać do generowania modeli 3D, które można wykorzystać do wizualizacji lub modelowania CAD. Skanery 3D są szeroko stosowane w metrologii, ponieważ zapewniają dokładne pomiary przy mniejszym nakładzie czasu i wysiłku wymaganego od użytkownika. Okazały się one opłacalnym narzędziem w porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiarowymi, takimi jak pomiary ręczne lub użycie suwmiarki, gdzie można zmierzyć tylko jedną powierzchnię na raz. Skanery 3D wykorzystywane są w metrologii do celów pomiarowych. Stosowane są w budownictwie i inżynierii, rozwoju produktów i wielu innych branżach. Skanery 3D mogą być używane do pomiaru dowolnego obiektu lub powierzchni, która nie jest płaska, przy użyciu generowanych przez nie danych chmury punktów. Dane chmury punktów można następnie przekształcić w model 3D o dokładności co do milimetra.